Djurvännernas Förening i Stockholm
  
 
 »   Startsidan
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Länkar
 »   Frågor om djur
 »   Kontakta oss
 »   Årsmöten
 »   Bli medlem
 »   Stipendium
 »   Bildarkiv
 »   Föreningens historia
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

Välkommen!

Djurvännernas Förening i Stockholm är en ideell förening som har till ändamål att verka för djurskydd och djurens välfärd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen är ansluten till riksförbundet Djurskyddet Sverige.

Som medlem i vår förening är du också medlem i Djurskyddet Sverige och stödjer riksförbundets arbete nationellt och internationellt.

INFORMATION OM SENARELAGT ÅRSMÖTE

 

Bäste medlem!

Styrelsen hade planerat att hålla föreningens årsmöte söndagen den 17 maj 2020.

 

Styrelsen har dock beslutat att senarelägga föreningens årsmöte. Orsaken till senareläggningen av årsmötet är den rådande COVID-19 pandemin. I skrivande stund kan vi inte meddela ett nytt datum för årsmötet. Föreningen har dock ett regelverk att förhålla sig till och kommer att kalla till årsmöte när ansvariga myndigheter bedömer risken för smittspridning som mindre. 

 

Vi uppmanar våra medlemmar till försiktighet och använda sunt förnuft!

 

Med vänliga hälsningar,

  

Styrelsen

 

 

 

 

 

Djurvännernas förening i Stockholm

Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen